Aannameprocedure: uw kind op onze school plaatsen

Wat moet u doen als u tijdens een kijkochtend meer dan alleen geïnteresseerd bent geraakt en ook uw kind signalen heeft afgegeven dat het zich bij ons thuis zou kunnen voelen?

Dit kunt u rechtstreeks aangeven aan onze schoolleiding. Deze zal u meteen kunnen vertellen of er een plaats beschikbaar is in de klas waar uw kind qua zijn/haar niveau in geplaatst moet worden.

Indien er geen plaats is:

Zal de schoolleiding uw kind in overleg met u op de wachtlijst zetten, zodat wij hem/haar alsnog op een later moment kunnen plaatsen.

Indien er wel plaats is:

Zal de schoolleiding eerst een persoonlijk gesprek met u voeren. Het is belangrijk dat wij als school maar ook u als ouders een goed inzicht krijgen in wat de verwachtingen zijn rondom de schoolkeuze (of rondom de overstap van een andere school), zodat deze voldoende bewust en op een juiste aanname van feiten geschiedt. Verder achten wij het belangrijk inzicht te krijgen in uw kind als mens. 'De biografie' van uw kind is een wezenlijk onderdeel van het gesprek.

De hierna te nemen stap is:

Uw kind neemt tenminste 2 tot maximaal 5 achtereenvolgende dagen deel aan de klas. U moet er rekening mee houden dat er voor het kind een gewenningsproces bij komt kijken. Daarbij wil de leerkracht zich een duidelijk beeld vormen van uw kind. Ook kan dan de remedial teacher het juiste leerniveau beoordelen, wat in het belang is van uw kind. Immers is hij/zij erbij gebaat om na de aanname aan het juiste klassenniveau deel te nemen.

Bij de overstap van een andere school:

Tot slot besluit de pedagogische vergadering:

Inschrijven?...