Organisatie

Stichting Pallas

Vrijeschool Christophorus is aangesloten bij Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 16 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden.

Schoolleiding

Vrijeschool Christophorus heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiƫn, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg. De schoolleider is aanspreekpunt voor ouders, bestuur en overheid.

Het leerkrachtenteam

Wekelijks komt het leerkrachtenteam in vergadering bijeen, onder voorzitterschap van de schoolleider. De vergadering bestaat uit twee onderdelen:

De medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Binnen Stichting Pallas functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 3 ouders en 3 medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen.