De ouderbijdrage

Kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6

De kleuterklassen en de basisschool zijn gesubsidieerd. Het geld dat wij in de vorm van uw ouderbijdrage als school mogen ontvangen, wordt rechtstreeks aangewend om datgene mogelijk te maken waar wij vanuit onze pedagogische visie voor staan. Met andere woorden; uw bijdragen komen rechtreeks al onze leerlingen ten goede.

In onderstaande tabel vindt u de richtbedragen voor de hoogte van uw ouderbijdrage, gekoppeld aan het belastbaar inkomen. De bedragen zijn omgerekend naar maandbedragen.

Bruto
maandinkomen in €
1 kind
In €
2 kinderen
In €
3 kinderen
In €
400 tot 82510,0017,0025,00
826 tot 122517,0032,0044,00
1226 tot 162525,0046,0064,00
1626 tot 225035,0059,0082,00
2251 tot 275042,0073,00103,00
2751 tot 365052,0093,00130,00

De bijdragen zijn vrijwillig en mogen nóóit een belemmering vormen het kind de school te laten bezoeken.

Tegelijkertijd waarborgen zij wel de toegevoegde waarde van het vrije schoolonderwijs. Wij waarderen het zeer als u bij de keuze voor onze school in overweging wilt nemen of u het aangegeven bedrag, of een eigen gekozen bedrag dat beter in uw persoonlijke budget past, hiervoor over heeft.

Sponsoring

Onze school ontvangt soms gelden of goederen uit sponsoring. Hierbij wordt er op gelet dat: